Skip to content

Hvordan kan vi ta vare på filer, bilder og artikler fra gamle Sherpa?

Gamle Sherpa er lagt ned, men vi har hentet ut alle gamle filer, bilder og artikler slik at foreningen/turlaget kan laste ned og ta vare på dette der dere selv måtte ønske.

NB! Filene, bildene og artiklene nedenfor vil kun være tilgjengelige frem til 15. mai 2017. 

Filer


Hele filarkivet fra gamle Sherpa er tilgjengelig her. Filene ligger i samme mappestruktur som i det gamle filarkivet. Slik gjør du for å laste ned filene dere ønsker å ta vare på:
 1. Gå til området hvor filene ligger
 2. Klikk deg frem til filene du ønsker å laste ned
 3. Klikk til venstre for filen(e) du skal laste ned, slik at denne/disse blir markert med et blått symbol. Ønsker du å laste ned alle filene i en mappe kan du klikke på haken øverst til venstre (ved siden av "Navn"), da blir alle filene markert*
 4. Klikk Last ned øverst til venstre
 5. Filene blir nå samlet i en zip-fil 
 6. Velg hvor du vil lagre zip-filen på din egen PC (hvis du ikke får dette valget blir zip-filen automatisk lastet ned til mappen "Nedlastinger" på din PC).
 7. Vær tålmodig, nedlastingen kan ta lang tid..
*OBS! Du kan kun laste ned selve filene, ikke mappene. Du må derfor gjøre operasjonen over i flere omganger dersom dere har filer i mange undermapper. Hvis du under pkt 3 markerer eventuelle mapper må du fjerne markeringen på disse før du laster ned


Bilder


Bildearkivet i gamle Sherpa er tilgjengelig her. Her finner du en zip-fil som inneholder album og bilder for de enkelte foreningene/turlagene. I tillegg til bildefilene ligger det også tekstfiler (med samme navn som tilhørende bilde) som inneholder bildenes metadata (fotograf, beskrivelse osv). Albumet "Lokalforeninger" inneholder bildene som ikke tilhørte noen mappe.

Slik gjør du:
 1. Finn foreningen/turlaget i oversikten 
 2. Klikk på lenken til den aktuelle zip-filen du ønsker å laste ned
 3. Zip-filen blir enten automatisk lastet ned til mappen "Nedlastinger" på din PC, hvis ikke må du velge hvor du skal lagre den. 
Vi har også flyttet alle bildene over på en annen server slik at både bilder og metadata fortsatt er tilgjengelig online: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sherpa2/

Eksempel:
Bilde med følgende referanse i gamle Sherpa "/images/N8/yN/n1.jpg" og metadata finner du nå her:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sherpa2/images/N8/yN/n1.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sherpa2/images/N8/yN/metadata.txt

Artikler


Alle artikler fra de gamle nettsidene er lagret som statiske html-filer og er tilgjengelige her. Hver mappe er navnet på foreningen/turlaget/gruppa som eier artiklene. For hver artikkel finner du to filer:
 • Dato - Tittel.html: Dette er selve artikkelen (uformatert). Bildene er ikke inkludert i selve fila, men refererer til bildene som ligger på ny server (ref. over).
 • Dato - Tittel.txt: Denne tekstfila inneholder metadata (forfatter, publiseringsdato etc.) for artikkelen med samme tittel.
Slik gjør du for å laste ned artiklene (samme fremgangsmåte som for filer):
 1. Gå til området hvor artiklene ligger
 2. Klikk deg frem til artikkelfilene som tilhører foreningen/turlaget/gruppa
 3. Klikk til venstre for filen(e) du skal laste ned, slik at denne/disse blir markert med et blått symbol. Ønsker du å laste ned alle filene i en mappe kan du klikke på haken øverst til venstre (ved siden av "Navn"), da blir alle filene markert*
 4. Klikk Last ned øverst til venstre
 5. Filene blir nå samlet i en zip-fil 
 6. Velg hvor du vil lagre zip-filen på din egen PC (hvis du ikke får dette valget blir zip-filen automatisk lastet ned til mappen "Nedlastinger" på din PC).
 7. Vær tålmodig, nedlastingen kan ta lang tid..
*OBS! Du kan kun laste ned selve filene, ikke mappene. Du må derfor gjøre operasjonen over i flere omganger dersom det også ligger artikkelfiler i undermapper. Hvis du under pkt 3 markerer eventuelle mapper må du fjerne markeringen på disse før du laster ned  

Alle artiklene er også tilgjengelig samlet i én zip-fil: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sherpa2/artikler.zip (68.7MB) 

Feedback and Knowledge Base