Skip to content

Hvorfor vises bildet mitt rotert 90 eller 180 grader?

En del kameraer og mobiltelefoner definerer bildets orientering (liggende / stående) i såkalte EXIF-metadata i bildefilen. 

Sherpa håndterer dessverre ikke EXIF-orientering, derfor kan det være at bildet vises feil når det blir lastet opp i Sherpa, selv om det vises riktig på din PC. 

For å fikse dette må du fysisk rotere bildet i et bilderedigeringprogram som f.eks. MS Paint, Photoshop eller annet før du laster opp bildet i Sherpa. Forsikre deg om at programmet ditt ikke bare endrer orienteringen i EXIF, men faktisk snur bildet.

Du kan også prøve å lagre en kopi av bildet i PNG-format.

Feedback and Knowledge Base