Skip to content

[Betaling] Hva er forskjell på nettbetaling, faktura, og kontant?

Aktiviteter med betaling lar deltakere betale over nett ved påmelding. Ved manuell påmelding av deltakere i Sherpa (for eksempel i turbutikkene ved påmelding over disk) har du flere tilgjengelige valg for å angi hvordan brukeren har betalt eller skal betale. Valget er til en hver tid synlig for deltakeren i turkvitteringen på Min side.

Gratis deltakelse

Dersom deltakeren har ikke deltakeravgift (for eksempel hvis deltakelse er gratis for DNT-medlemmer, eller en bestemt aldersgruppe). Settes automatisk ved påmelding.

Kontant betaling

Dersom deltakeren betaler kontakt over disk. Dette valget benyttes bare av turbutikkene hvor deltakere kan betale for arrangementer i turbutikken.
Viktig! Arrangør er selv ansvarlig for regnskap ved kontant betaling. Sherpa lagrer ingen betalings-historikk ved bruk av kontant betaling.

Faktura

Dersom deltakeren skal få eller har fått tilsendt faktura. Deltakere kan ikke velge faktura selv, valget er kun tilgjengelig for arrangør/turleder i Sherpa.
Viktig! Sherpa sender ikke ut faktura! Dette er arrangøren selv ansvarlig for.

Nettbetaling

Dersom deltakeren har betalt på nett ved påmelding, eller skal betale på Min side (se under). Registrerte innbetalinger vil være synlig i Sherpa under deltakerinformasjon.

Etterbetaling på Min side

  • [Ikke lansert] Deltakere skal få anledning til å betale over nett på Min side dersom de ikke har betalt ved påmelding. Det kan gjelde deltakere som er flyttet opp fra venteliste, eller som har hatt teknisk problem med betaling ved påmelding. Dette kommer snart - i mellomtiden får deltakeren beskjed om å følge opp betalingen med arrangøren.

Annen nøkkelinformasjon

  • Deltakere kan ikke selv velge å betale med faktura - avgiften må betales over nett.
  • Dersom deltaker ikke har dekning på konto, må de prøve igjen.
  • Dersom det er en teknisk feil i forbindelse med nettbetaling, blir deltakeren likevel påmeldt uten betaling, slik at de ikke mister plassen sin.
  • Deltakere på venteliste betaler først når de får plassen sin.

Feedback and Knowledge Base