Skip to content

[Montis] Hvorfor får jeg feilmelding selv om turen ligger inne i både Montis og Sherpa?

NB: Dette gjelder kun DNT Oslo og Omegn som benytter Montis for booking til fellesturer.


Sherpa henter blant annet booking URL og antall deltakere/ledige plasser fra Montis. Derfor er det et krav at turen er tilgjengelig i Montis for at den skal kunne vises i Sherpa.

Hvis turen ikke finnes i Montis, vil du få melding om dette i Sherpa, og besøkende vil få følgende feilmelding:

Beklager, vi opplever tekniske problemer og kan dessverre ikke vise informasjonen knyttet til denne turen. Vi er på saken og vil fikse feilen så fort som mulig, i mellomtiden må vi dessverre be deg komme tilbake litt senere. Du kan også ta kontakt med turinformasjonen i DNT Oslo for mer informasjon, eller gå tilbake og se etter andre turer mens du venter.

Det er ingen ventetid for at Sherpa skal hente turdata fra Montis. Straks turen er tilgjengelig i Montis, og så lenge både turkode og avgangsdato er rett, vil feilmeldingen gå bort og turen vises som den skal.

Enkelte har likevel lagt inn turen korrekt i begge systemer men får fortsatt feilmelding. I disse tilfellene gjør Sherpa oppslag i Montis, men får tilbake at turen ikke finnesselv om turen er lagt inn. Dette tyder på at det tar tid fra turen legges inn i Montis, til den blir tilgjengeliggjort slik at Sherpa kan hente data. Dersom dette er et problem, må det eventuelt følges opp med Columbus.

Feedback and Knowledge Base