Skip to content

Sette inn bilde

Du kan sette inn et bilde nesten hvor som helst på en side eller i en artikkel. Bildet tilpasser seg automatisk kolonnebredden du setter det inn i. NB! Bilder med lav oppløsning (størrelse mindre enn kolonnebredden) blir skalert opp automatisk, og vil derfor kunne se "grumsete" ut. 

Slik gjør du:
 1. Logg på Sherpa og gå til siden/artikkelen hvor du ønsker å sette inn bildet
 2. Klikk pluss-tegnet der du vil plassere bildet
 3. Klikk Bilde
 4. Klikk Last opp bilde for å laste opp bildet fra din PC*
 5. Klikk Velg fil
 6. Finn bildet der det ligger på din PC og klikk Åpne
 7. Fyll ut opplysninger om bildet (som minimum beskrivelse/bildetekst og fotograf)
 8. Klikk Last opp
 9. Vent mens bildet blir lastet opp
 10. Klikk Sett inn bildet 
 11. Klikk Lagre for å lagre endringer og ev Forhåndsvisning for å sjekke at plasseringen ser bra ut
*Hvis bildet allerede ligger i bildearkivet i Sherpa kan du gjøre følgende:
 1. Klikk Hent fra bildearkiv
 2. Gå til Mine bilder eller et spesifikt album for å finne bildet du ønsker å sette inn
 3. Endre ev beskrivelse/bildetekst for bildet
 4. Klikk Sett inn bildet 
 5. Klikk Lagre for å lagre endringer og ev Forhåndsvisning for å sjekke at plasseringen ser bra ut

Feedback and Knowledge Base