Skip to content

Kan jeg opprette album i bildearkivet?

Nei, denne funksjonaliteten er foreløpig ikke på plass i bildearkivet i nye Sherpa, men planen er at du skal kunne opprette album under foreningen/turlaget/gruppa du tilhører og at du kan plassere og flytte bilder du laster opp til ønskede album.

Feedback and Knowledge Base