Skip to content

Hvor havner bildene jeg laster opp til sider og nyheter?

Alle nye bilder du laster opp når du setter inn bilder på sider eller artikler blir lastet opp til bildearkivet i Sherpa. Du kan finne dem igjen under "Mine bilder" i bildearkivet.

Når du skal sette inn et bilde du har lastet opp tidligere kan du finne dette under Mine bilder når du valgt Hent fra bildearkiv i bildevelgeren.


Feedback and Knowledge Base