Skip to content

Opprette og sette inn en kampanje

En kampanje er typisk et stort, fengende bilde, med en kort tittel og tekst på, og som oftest en knapp med tydelig handling (call to action). Du kan sette inn kampanjer på forsiden og andre sider på nettstedet ditt. Du kan også opprette flere kampanjer, som kan byttes ut automatisk på angitt dato.

Før du kan sette inn en kampanje på ei side på nettstedet må du opprette den i kampanjeverktøyet.

Trinn 1 - opprette en kampanje:
 1. Klikk Nettsteder i venstremenyen
 2. Klikk på nettstedet du ønsker å redigere i venstremenyen - eller ved å klikke Rediger i lista over nettsteder
 3. Klikk Kampanjer
 4. Klikk Opprett ny kampanje
 5. Velg bakgrunnsbilde for kampanjen ved å laste opp bilde fra egen PC eller ved å hente et eksisterende bilde fra bildearkivet
 6. Velg utsnitt på bildet ved å dra og flytte i beskjæringsfeltet
 7. Klikk knappen Ok, dette utsnittet er fint når du er fornøyd
 8. Klikk og dra for å flytte tittelelementet og knappen
 9. Endre teksten på tekstelementet og knappen
 10. Skriv inn en intern tittel på kampanjen i feltet Tittel
 11. Øk ev. størrelsen på knappen ved å huke av for Ekstra stor knapp
 12. Skriv inn nettadressen som knappen skal lenke til
 13. Velg om fotograftekst skal vises til høyre eller venstre eller om den skal være svart eller hvit
 14. Endre ev størrelse og farge på tittelen/teksten og om teksten skal være i fet skrift
 15. Du kan legge til enda et tekstelement på kampanjen ved å klikke Legg til nytt tekstelement
 16. Endre tekst på ev nye tekstelementer du har lagt til og juster plassering på tekstelementene og knappen
 17. Når du er fornøyd klikker du Lagre øverst
Her er en video som viser fremgangsmåten beskrevet ovenfor:
https://youtu.be/oUiquVEz2JE?list=PLsNwAvQ4hxbBt7j3xZ6bhPfH11fUBb2E2

Trinn 2 - sette inn en kampanje:
 1. Klikk på nettstednavnet i venstremenyen
 2. Klikk Sider og gå til siden hvor du ønsker å legge inn kampanjen
 3. Klikk på pluss-tegnet der du vil at kampanjen skal ligge
 4. Klikk Kampanje
 5. Velg hvilken kampanje som skal settes inn i nedtrekksmenyen Kampanje
 6. Angi hvilken periode kampanjen skal vises (hvis du kun skal vise én kampanje permanent trenger du ikke endre noen av datofeltene)
 7. Klikk Legg til flere kampanjer og gjenta pkt 5 - 6 hvis du ønsker at flere kampanjer skal byttes ut automatisk
 8. Velg hva som skal skje når datoen for siste kampanje er utløpt (hvis du kun skal vise én permanent kampanje, ref pkt 6, velger du Siste kampanje blir liggende selv om datoen er passert
 9. Klikk Sett inn kampanjen
 10. Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke at alt fungerer som det skal
Her er en video som viser fremgangsmåten beskrevet ovenfor:
https://youtu.be/V_isaRFjUZA?list=PLsNwAvQ4hxbBt7j3xZ6bhPfH11fUBb2E2

Feedback and Knowledge Base