Skip to content

Kan vi vise et nyhetsarkiv for alle publiserte nyhetsartikler?

Ja, alle nyhetsartikler som er publisert på nettstedet vil bli listet ut på en spesiell nyhetsarkivside. Denne ligger under adressen <domenenavn>/nyheter på alle nettsteder, feks valdres.dnt.no/nyheter eller stf.no/nyheter.

Når du setter inn en nyhetsliste på forsida eller andre sider, vil det automatisk ligge en lenke ("Se eldre nyheter") til denne siden under nyhetslista, men du kan selvfølgelig også legge inn en lenke dit fra andre andre sider og menyvalg. 

NB! Nyhetsarkivsida er lik for alle nettsteder og kan ikke endres.


Feedback and Knowledge Base