Skip to content

Sette inn en liste med de siste artiklene

Du kan sette inn en liste som viser de sist publiserte artiklene på hvilken som helst side på nettstedet ditt. Du kan også velge om liste kun skal vise artikler innenfor bestemte kategorier (nyhet, turtips, turreferat, utstyrstest, turreportasje, portrett, stillingsannonse, føremeldinger, vi mener) og/eller bestemte nøkkelord du har lagt inn i artiklene.

Slik gjør du:
 1. Logg på Sherpa og gå til siden hvor du ønsker å legge inn nyhetslista
 2. Klikk på pluss-tegnet der du vil at lista skal ligge
 3. Klikk Artikler
 4. Velg om artikkelen skal listes ut under hverandre (stående) eller ved siden av hverandre (liggende)*
 5. Endre eller fjern ev tittel som skal stå over artikkellista
 6. Velg hvor mange artikler som skal vises i lista (3-5 er passe). Denne vises ikke hvis du har valgt liggende visning.
 7. Velg om det skal vises miniatyrbilder i lista eller ikke
 8. Velg hvilke kategorier artikler som skal vises i lista. 
 9. Hvis du ønsker at artikkellista kun skal vise artikler om et spesielt tema (eks ungdom) kan du huke av for "Vis kun artikler med følgende nøkkelord" og skrive inn nøkkelordet i feltet ved siden av. 
 10. På samme måte kan du også lenke flere nyheter med samme tema ved å huke av for "Link til nøkkelord" og skrive inn nøkkelordet i feltet ved siden av. Da vil lenken til flere artikler automatisk bli "Se flere artikler om <nøkkelord>" og peke til en artikkelarkivside for alle artikler som har samme nøkkelord. Hvis du ikke har angitt nøkkelord vil lenken være "Se eldre artikler" og peke til artikkelarkivsiden for alle publiserte artikler.
 11. Klikk Sett inn artikkellisten
 12. Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke at alt fungerer som det skal
NB! Hvis det ikke er publisert noen artikler med kategoriene du har valgt og/eller eventuelle spesifikke nøkkelord (ref pkt 9) vil innholdselementet du setter inn være tomt. Slik publiserer du artikler

*Liggende visning passer best i full sidebredde (én kolonne). Hvis du velger liggende visning må du angi antall kolonner (2,3 eller 4) nyhetene skal vises i - det vises én nyhet per kolonne.

Feedback and Knowledge Base