Skip to content

Hvilket domenenavn (nettadresse) får nettstedet vårt?

Alternativ 1: forening.dnt.no (anbefalt)


Alle nettstedene får en adresse under dnt.no (for eksempel: valdres.dnt.no). Dette kalles for et subdomene og er helt gratis for foreningene - DNT sentralt dekker alle tilknyttede kostnader. Det er i tillegg mulig å sette opp en såkalt redirect-adresse (for eksempel dnt.no/valdres) som kan benyttes i trykksakker eller lignende. Denne adressen videresender bare brukeren til subdomenet.

Alternativ 2: www.forening.no


Noen foreninger ønsker benytte et eget domenenavn (for eksempel: www.stf.no). Dette involverer noe ekstra administrasjon i DNT sentralt og koster penger i forbindelse med både innkjøp av domenenavnet og SSL-sertifikater. Dette må foreningene selv betale dersom de ønsker eget domenenavn.

Domenenavn: kr. 125,- (årlig)
SSL-sertifikat: ca. kr. 275,- (årlig), kjøpes i 3 års-perioder

Nettsteder for kampanjer og hytter


Det samme prinsippet gjelder for hytte- eller kampanjenettsteder. Disse nettstedene kan ligge under henholdsvis hyttenavn.dnt.no eller kampanje.dnt.no eller få et eget domemenavn på www.hyttenavn.no.

Dersom foreningen allerede har et eget domene (alternativ 2), kan kampanjen legges under kampanje.forening.no, men det må fremdeles kjøpes nytt SSL-sertifikat for den nye adressen. Hvis dere vet at dere skal ha mange nettsteder, kan det være lurt å vurdere en pakkeløsning for SSL-sertifikatene.

Feedback and Knowledge Base