Skip to content

Sette inn knapp med lenke

Knapper er fint å bruke når du vil fremheve og oppfordre til en spesielle handling ("call to action), for eksempel melde seg inn, melde seg på, bestille noe eller ta kontakt. Teksten på knappen bør være så kort og tydelig som mulig. Unngå å bruke generiske tekster som “Les mer“ eller “Klikk her“ på knappen.

Slik gjør du:
  1. Logg på Sherpa og gå til siden/artikkelen hvor du ønsker å legge inn knappen
  2. Klikk på pluss-tegnet der du ønsker å legge inn knappen
  3. Klikk Knapp
  4. Skriv inn teksten som skal stå på knappen
  5. Velg hvor knappen skal lenke til*
  6. Velg farge og størrelse
  7. Klikk Sett inn knapp
  8. Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke at alt ser bra ut
*Hvis knappen skal lenke til en ny side på nettstedet må siden opprettes først.

Feedback and Knowledge Base