Skip to content

Sette inn tabell

Tabeller er fint å bruke når du skal vise innhold på en strukturert måte, for eksempel prislister. Bruk tabeller med omhu. Tabeller med mye innhold, spesielt i bredden, er vanskelige å lese på små skjermer. 

Slik gjør du:
  1. Logg på Sherpa og gå til siden/artikkelen hvor du ønsker å legge inn tabellen
  2. Klikk på pluss-tegnet der du ønsker å legge inn tabellen
  3. Klikk Tabell
  4. Klikk i feltet for Tittel 1 osv for å endre kolonnetitler
  5. Klikk i feltet for Innhold 1 osv for å endre innhold i tabellen
  6. Klikk Ny kolonne for å legge til en ekstra kolonne ytterst til høyre
  7. Klikk Ny rad for å legge til en ekstra rad nederst
  8. Klikk Slett rad eller Slett kolonne for å slette alt innhold i rader og kolonner
  9. Klikk Sett inn tabell
  10. Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke at alt fungerer som det skal 
Her er en video som viser fremgangsmåten beskrevet ovenfor:
https://www.dropbox.com/s/6i622gpl716psmf/sette%20inn%20tabell.mp4?dl=0

Feedback and Knowledge Base