Skip to content

Sette inn en liste med kommende turer og aktiviteter

I stedet for å lenke til det store aktivitetssøket eller sette inn lenker til én og én aktivitet, kan du sette inn en liste som viser kommende turer og aktiviteter for en bestemt arrangør, en bestemt type aktivitet eller for en bestemt målgruppe. Lista henter aktivitetene fra aktivitetssystemet i Sherpa og oppdaterer seg automatisk etter hvert som aktivitetene går ut på dato.

Aktivitetsliste passer passer godt for presentasjon av turtilbudet til mindre turlag eller turgrupper som har få turer og aktiviteter i løpet av året eller når du for eksempel skal skrive en nyhetsartikkel om de kommende turlederkursene.

Slik gjør du:
  • Logg på Sherpa og gå til siden/artikkelen hvor du ønsker å legge inn aktivitetsslista
  • Klikk på pluss-tegnet der du skal inn legge inn nytt innhold
  • Klikk Aktivitetsliste
  • Angi arrangør(er) av aktivitetene som skal vises i lista 
  • Klikk Velg flere filtere...
  • Fjern målgrupper og/eller kategorier som ikke skal vises (du kan legge dem til igjen hvis du fjerner ved en feiltakelse)
  • Velg hvor mange aktiviteter som skal vises i lista
  • Klikk Sett inn listen
  • Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke at alt fungerer som det skal

Feedback and Knowledge Base