Skip to content

Vise de siste postene fra vår Facebook-side på nettstedet

Ja, det er mulig å sette inn "Facebook-boks" (Facebook Page Plugin) som viser de siste postene på Facebook-siden din, samt et utvalg bilder av hvem som liker siden.
NB! Det er ikke mulig å gjøre dette for Facebook-grupper, kun -sider.

Slik gjør du:

 1. Logg på Sherpa og gå til siden/artikkelen hvor du ønsker å legge inn Facebook-innholdet
 2. Åpne en ny nettleserfane og gå til Facebook-siden din
 3. Kopier nettadressen/URL-en til Facebook-siden
 4. Gå til https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin  
 5. Lim inn nettadressen/URL-en til Facebook-siden din i feltet "Facebook Page URL"
 6. Skriv inn bredde i feltet "Width" (Hvis innholdet skal vises i et sideoppsett hvor du har to kolonner er bredden 455 piksler. Bredde for ulike kolonneoppsett finner du her http://eksempler.test.dnt.no/kolonnebredder/). 
 7. Det er også mulig å bestemme høyden på boksen ved å skrive inn dette i feltet "Height". Hvis du feks har bredde 455 og høyde 600 vil boksen bli litt avlang i høyden. 
 8. Velg videre hvordan boksen skal se ut ved å huke av for hva som skal vises. Anbefalte innstillnger er huke av for "Show Friends' Faces" og "Show Page Posts". 
 9. Klikk Get code under visningen av boksen
 10. Kopier hele koden som vises i felt nummer 2
 11. Gå til Sherpa og siden/artikkelen hvor du ønsker å legge inn Facebook-innholdet
 12. Klikk på pluss-tegnet der du ønsker å legge inn innholdet
 13. Klikk Video/embed
 14. Lim inn koden du kopierte i feltet 
 15. Klikk Sett inn video
 16. Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke at alt fungerer som det skal
Tips! 
Er høyden på boksen for liten/stor i forhold til annet innhold på nettsiden? Da kan du endre dette på følgende måte:
 1. Åpne innholdselementet ved å klikke på det eller ved å klikke tannhjul-symbolet over (Rediger dette innholdet)
 2. Se etter "height="xx" i koden og endre tallet innenfor anførselstegnene. Større tall er lik høyere boks. Tallet angir høyden på boksen i antall piksler.
 3. Klikk Sett inn video
 4. Lagre endringene og se ev Forhåndsvisning for å sjekke om det ser bedre ut
 5. Prøv deg frem for å justere til riktig høyde

Feedback and Knowledge Base