Skip to content

Hvordan endrer jeg opplysninger på "DNT der du bor"?

Opplysningene i foreningsoversikten "DNT der du bor" (dnt.no/foreninger) hentes fra foreningsbasen i nye Sherpa. 

Slik gjør du endringer:
  1. Logg på nye Sherpa (slik får du tilgang til nye Sherpa)
  2. Klikk Foreninger og turgrupper i venstremenyen*
  3. Endre opplysninger og klikk Lagre foreningsdata
*Skal du endre opplysninger på underliggende turlag eller turgruppe må du gjøre følgende:
  1. Klikk fanen Turlag og turgrupper
  2. Klikk turlaget/gruppa du skal endre på
  3. Klikk fanen Foreningsinformasjon
  4. Endre opplysninger og klikk Lagre foreningsdata

NB! Hjemmesideadressen hentes automatisk.

  • Dersom turlaget/gruppa har lansert sin hjemmeside i nye Sherpa, peker adressen til denne. Hvis du endrer adressen til hjemmesiden oppdateres den automatisk.


Feedback and Knowledge Base