Skip to content

VisBook - Endre fra "hel hytte" til "sengebooking"

Her er detaljert beskrivelse på hvordan endre oppsett på hytte fra booking av "hele hytta" (svært relevant for smittevernshåndtering) til oppsett av hytta for sengebooking. Les dokument som PDF her

Feedback and Knowledge Base