Skip to content

VisBook - Tilknytning av avdeling (hytter) mot regnskap (DNT Økonomiringen)

For å kunne ta ut omsetning fordelt pr hytte OG å kunne få dette med som splitt til regnskap, må tilpasninger foretas i VisBook. 

Gjennomgå den praktiske veilederen for avdelingstilknytning utarbeidet av DNT Økonomiring. Se også tips for periodeavslutning. 

Praktisk veileder for avdelingstilknytning anbefalt av DNT Økonomiring

Se også anbefalinger for periodeavslutning fra DNT Økonomiring

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker foreningen bruke tjenester fra DNT Økonomiring AS?
Her er to alternativer: 
  • Føre regnskapet selv i PowerOfficeGo og kjøpe bistand av DNT Økonomiring
  • DNT Økonomiring fører regnskapet, medlemsforeningen har tilgang til systemet fra web og kan følge med.    

    For mer info ta kontakt med ragny.bergesen  (att) stf.no

Feedback and Knowledge Base