Skip to content

VisBook - Avslutte regnskapsperiode

Dette kan/bør/skal gjøres månedlig. Hver måned er en regnskapsperiode i Visbook. Første gangen anbefaler vi å starte med å ta en prøveavslutning av regnskapsperiode:

|Regnskap| -> |Prøveavslutning av regnskapsperiode| (eller |Avslutning av regnskapsperiode|)

Merk at etter at en periode/måned er helt avsluttet, så kan man ikke lenger gjøre endringer på ordre i den perioden.

Ordre som umuliggjør en avslutning av regnskapsperioden: Før avslutning søker programmet gjennom perioden etter ordre som ikke er betalt, ikke fakturert, forfalte fakturaer eller andre ordre som av en eller annen grunn ikke er fullført. Disse ordrene kommer fram i en egen liste, «Ordre som umuliggjør en avslutning av regnskapsperioden». Alle ordrene i denne oversikten må fullføres eller fakturadato utsettes før man kan fullføre avslutning av regnskapsperioden.

·      Fakturere ordre

·      Purre faktura

·      Endre forfallsdato (aktuell fra punkt 1)

·      Avbestille ordre

·      Alle ordrer med 0 i omsetning må null-oppgjøres.

Når dette er gjort går Visbook gjennom regnskapsperioden og produserer regnskapsrapporter. Ved spørsmål om oppgjør skal sendes til regnskapsfører, svar ja. Epost blir sendt til regnskapsfører med bilag og en forklaring på hvordan de skal føres.

Instruks for regnskapsrapportering fra Visbook.

Feedback and Knowledge Base