Skip to content

VisBook - Statistikk

Slik henter du ulike statistikker fra VisBook. 


Antall overnattinger per hytte -  
|Lister|-->|Diverse lister|-->|Statistikk|-->|Antall gjestedøgn/romdøgn fordelt på bostandard| Kan taes ut i selvdefinert periode. 

Alder på overnattinger totalt og per hytte. (per priskategori)
|Lister|-->|Diverse lister|-->|Statistikk|-->|Antall gjester per prisnavn| Kan taes ut i selvdefinert periode.

Nasjonalitet. Basert på verdensdel og Norge.
|Statistikk|-->|Nasjonalitetsrapport| viser antall romdøgn (netter) og gjestedøgn i periode, per land.

Antall skoleklassebookinger
|Lister|-->|Diverse lister|-->|Statistikk|-->|Antall bookinger per kundekategori| Kan tas ut i selvdefinert periode.* 

*det er en forutsetning at man har oppretta kundekategori «skoleklasse» og registrert alle slike bestillinger på denne kategorien. 

Ønsker du andre statistikker?
Meld inn ønsket til hyttebooking@dnt.no

Feedback and Knowledge Base