Skip to content

VisBook - Nets Onboadring

Ta kontakt med Nets Onboadring på telefon 815 00 400 for å sjekke status på deres søknad og hva som ev. mangler på denne.


I feltet "Annen informasjon", legg inn følgende info; 

Kundens Merchant ID skal legges på som sub merchant på BrukerID 321445 med kun lesetilgang.
Std aft 672, prispakke 676 og overliggende 5424585
Videre fylles info om kontaktperson i VisBook (også der det er markert gult i bildet under)
Se eksempel under. 
Navn: Klaus Godtland
Mobil: 40469112
E-post: klaus.godtland@visbook.com

Dette er for at de skal motta info om oppsett av betalingsløsningen i deres bare 


Feedback and Knowledge Base