Skip to content

VisBook - Tilbakebetaling i Nets

Her er en kort beskrivelse av hvordan man gjør tilbakebetaling i Nets:

 • Åpne https://epayment.bbs.no/
  • Logg inn på brukerstedet
  • Transactions
   • Advanced (filter active)
   • "Date" (En dato før transaksjonen fant sted)
   • "Card number" Bruk de siste 4 sifrene fra forhåndsvisningen av kvitteringen
   • àSearch
  • Finn riktig transaksjon og trykk på denne
   • Sjekk at tid og kortnummer (6 første og 4 siste stemmer med ordren)
    • "order number" vil ikke være likt som "Ordrenr." i VisBook
   • Financial operations
    • Sjekk "Amount" stemmer med beløpet som skal tilbakebetales, enten om det er tilbakebetaling av hele beløpet som er betalt eller legg inn delsummen
    • Legg in "Description" på hvorfor pengene tilbakebetales (eks avbestilt) og VisBook ordrenummeret
    • à Credit
     • "Are you sure you want to credit this order?"
      • OK
 • Legg inn kommentar i Visbook om hva som er gjort, eks. "Tilbakebetalt på kort 20.02.20. EG"

Feedback and Knowledge Base