Skip to content

VisBook - Hvilke priskategorier er tilgjengelige for gjester

I Hyttebooking er det fem typer kategorier man kan dele inn på for gjester.
  • Voksen (26 år og opp)
  • Ungdom (19-25 år)
  • Skoleungdom (13-18 år)
  • Barn (4-12 år) 
  • Barn (0-3 år)
Under alle disse kategoriene kan man legge inn prisalternativ som medlem og ikke-medlem.

Feedback and Knowledge Base