Skip to content

Hvordan legge inn en excel-fil på nettsidene i Sherpa?

Det er mulig å legge inn ("embedde") en excel-fil i Sherpa. 

Presentasjonen av excel-filen på nettsiden blir lik som selve filen ser ut, så bruk gjerne litt tid på å lage den "pen".

Last filen opp i Google Docs. (les mer om Google Docs her)

File>Publish to web > her velger du hvilken del av dokumentet du ønsker publisere, hele eller deler av det.
Du kan også velge om du ønsker at visningen på nettsiden skal oppdateres automatisk om innholdet i filen oppdateres, eller om visningen skal være statisk, og ikke påvirkes av ev. endringer i originaldokumentet.På nettsiden setter du inn innhold og velger Video/embed. 
Lim inn HTML-koden.

Korrigere størrelse på visning av filen
For å endre størrelsen på visningen til helside, limer du inn et tillegg til koden foran siste del av koden som er: ></iframe>

Koden som skal inn her er:
width="960" height="1200" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"

Slik ser koden ut, uten korrigering for størrelse: 


Her er koden for korrigert størrelse på fil, satt inn:

Andre alternativer: 


Feedback and Knowledge Base