Skip to content

Endre kontaktopplysninger nederst på nettstedet

I bunnteksten på nettstedet kan du nå tilpasse kontaktinformasjon etter eget ønske. Dette kan spesielt være nyttig der det er egne nettsteder for hytter f.eks. Kontaktinformasjon til medlemsforeningen ligger inne som standard dersom ingen tilpasninger blir gjort.

Slik gjør du:

  1. Logg på Sherpa og gå til det nettstedet hvor du vil endre bunnteksten
  2. Se under Bunntekst
  3. Her kan du velge å fjerne informasjon, bruke standardverdi (disse er hentet fra medlemsforening) eller tilpasse informasjon ved hjelp av fritekst
  4. Lagre endringer og gå til nettstedet for å sjekke at det ser bra ut og at du har fått med ønskede endringer

Feedback and Knowledge Base