Skip to content

Slik publiserer du fellesturer, kurs og arrangementer

I Sherpa finner du et eget aktivitetssystem der du kan legge inn informasjon om fellesturer, kurs og arrangementer som foreningen/turlaget/gruppen arrangerer. Vi anbefaler at ALLE aktiviteter legges inn i aktivitetssystemet i Sherpa så snart de er planlagte og klare - aktivitetene blir da automatisk publisert i aktivitetsoversiktene på nettsidene til de ulike foreningene/gruppene som er arrangører, samt i en nasjonal aktivitetsoversikt på dnt.no/aktiviteter

Slik gjør du:
 1. Logg på Sherpa (trenger du tilgang til Sherpa?)
 2. Klikk Aktiviteter i venstremenyen
 3. Klikk Opprett ny aktivitet
 4. Velg arrangør, legg inn tittel og beskrivelse og fyll ut annen informasjon om turen
 5. Legg til bilder
 6. Plasser aktiviteten på kartet
 7. Angi dato for når aktiviteten skal være ved å klikke på datoen. Er det en gjentagende aktivitet (eks faste turer hver onsdag) kan du legge til flere datoer ved å klikke Legg til turdato
 8. Velg om det skal være påmelding/betaling på turen eller ikke, og hvordan påmelding skal håndteres
 9. Legg til eventuell turleder ved å huke av for Denne turen skal ha turleder og klikk Legg til turleder (du kan nå søke opp personer i medlemsystemet og brukerbasen og legge til disse som turledere). Dette finner du under Turdatoer og påmelding
 10. Angi kontaktinformasjon - denne informasjonen blir synlig ute på nettsidene
 11. Fyll ut eventuell pris for deltakelse
 12. Legg til eventuelle ekstra spørsmål til deltaker ved påmelding (kun ved påmelding via Sherpa)
 13. Hvis du ønsker at aktiviteten skal bli synlig på nettsidene umiddelbart klikker du Publiser nå og deretter Lagre alle endringer. Du kan også angi en fremtidig dato for når aktiviteten skal bli synlig. Hvis du klikker Ikke publiser og deretter Lagre alle endringer blir aktiviteten lagret som kladd og vil ikke være synlig for publikum ute på nettsidene. Aktiviteten vil likevel bli opprettet og være tilgjengelig via en unik URL. 

Feedback and Knowledge Base