Skip to content

Hvordan sletter jeg et turlag/ei turgruppe?

Dette må vi gjøre manuelt, så send en epost til hjelp@dnt.no.

Hvis gruppa er arrangør for en eller flere fellesturer må du også ta stilling til hvilken gruppe som skal bli ny arrangør for disse turene.

Feedback and Knowledge Base